Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα ΑΚΕΣΩ, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο δημιουργήθηκε αποκλειστικά από τους ασθενείς για τους ασθενείς το 2016 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μέλος του συλλόγου μπορεί κάθε ασθενής με αυτοάνοσο ρευματικό νοσήμα, καθώς επίσης οι συγγενείς ή και οι φίλοι αυτών από όλη την Ελλάδα, που συμμερίζονται τα προβλήματά μας. Όλα τα μέλη μας δουλεύουν εθελοντικά.

 

Ενημέρωση

• Η Ενημέρωση η δική σου, της οικογένειάς σου, αλλά και της κοινωνίας για την ιδιαιτερότητα των νοσημάτων μας.

• Η συνεχής πληροφόρηση όλων μας για τις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και των πιο σύγχρονων και ασφαλών μεθόδων και θεραπειών για την αντιμετώπιση της ασθένειάς μας.

• Η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε εξαιτίας της νόσου μας και η εκπόνηση προτάσεων για την επίλυσή τους.

Κινητοποίηση

• Η Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στα πολύπλοκα και πολλές φορές δυσεπίλυτα προβλήματά μας, που εξακολουθούν να είναι υποτιμημένα στη συνείδηση της κοινής γνώμης.

• Η Εκπροσώπησή μας έναντι των αρμόδιων αρχών, τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

• Η Διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας ως ασθενών για καλύτερη ποιότητα παροχών υγείας σε όλες τις βαθμίδες, με βελτίωση των τεχνικών μέσων και τον επαρκή αριθμό ειδικευμένου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Συνεργασία

• Η συνεργασία μας με τα αρμόδια όργανα της χώρας., αλλά και χωρών του εξωτερικού, απ’ όπου μπορούμε να αντλήσουμε γνώση και εμπειρία για βελτίωση των παροχών υγείας στην Ελλάδα.

• Η συνεργασία μας με τα αρμόδια όργανα της χώρας., αλλά και χωρών του εξωτερικού, απ’ όπου μπορούμε να αντλήσουμε γνώση και εμπειρία για βελτίωση των παροχών υγείας στην Ελλάδα.

• Η σύμπραξη με αντίστοιχους συλλόγους του εξωτερικού, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας.