ΑΚΕΣΩ - Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα

Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας

ΑΚΕΣΩ - Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα

O Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Αυτοάνοσα Ρευματικά Νοσήματα ΑΚΕΣΩ (www.akesoreum.gr) που ιδρύθηκε το 2016 αποκλειστικά από ασθενείς με έδρα του τη Θεσσαλονίκη και είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας «Ρευμαζήν», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αρθρίτιδας στις 12 Οκτωβρίου προγραμματίζει μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και των ασθενών για τα ρευματικά νοσήματα.

 

Σε αυτήν την εναλλακτική δράση ενημέρωσης, 5 κούκλες βιτρίνας, μεταποιήθηκαν στα σημεία εκείνα όπου εμφανίζονται τα συμπτώματα των ρευματοπαθειών (αρθρώσεις) και φέρουν πληροφορίες για τα ρευματικά νοσήματα εν γένει.
Οι κούκλες θα τοποθετηθούν στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη συμβολή του πεζοδρόμου και της οδού Ερμού κατά τις ώρες 10.00 με 15.00.
Πρόκειται για μια καινοτόμο καμπάνια και δράση, που θα βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, καθώς οι κούκλες θα ταξιδέψουν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ώστε μέσα από την οπτικοποίηση των αισθημάτων που βιώνουν οι ασθενείς με ρευματοπάθεια αλλά και των συμπτωμάτων των ρευματοπαθειών να καταστήσουμε πιο άμεση και αποτελεσματική την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.

 

Άτομα όλων των ηλικιών και των δύο φύλων μπορεί να εμφανίσουν κάποια ρευματική πάθηση. Υπολογίζεται ότι από κάποιο ρευματικό νόσημα προσβάλλεται το 1/4 του πληθυσμού των αναπτυγμένων χωρών σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) τα άτομα με ρευματοπάθεια ανέρχονται σε 120.000.000 ενώ στην Ελλάδα υπολογίζονται σε περίπου 3.000.000 άτομα.

 

Για πρώτη φορά ο γενικός πληθυσμός θα έρχεται σε οπτική επαφή με ανθρώπινα ομοιώματα, όπως οι κούκλες βιτρίνας, που θα «σωματοποιούν» την πληροφορία και θα διεγείρουν την περιέργεια με τρόπο πολύ πιο καταλυτικό απ’ ό,τι ο παραδοσιακός τρόπος διανομής ενημερωτικού φυλλαδίου. Με αυτό τον τρόπο, η πληροφορία θα εγγράφεται ισχυρότερα στη μνήμη των διερχόμενων πολιτών, καθώς θα συνδυάζεται με ένα ανοίκειο οπτικό ερέθισμα.

 

Η δράση αυτή τελεί υπό την Αιγίδα της ΕΡΕ – ΕΠΕΡΕ (Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελματική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδας), της Ομοσπονδίας Ρευμαζήν καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.