Ίδρυση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

26 Ιουνίου

Μία μακρά διαδρομή συνεργασίας, ζυμώσεων και ωρίμανσης φτάνει αυτές τις ημέρες σε ένα ιδιαίτερα κομβικό σημείο. Το όραμα για μία κοινή, μία δυνατή φωνή των ασθενών στην Ελλάδα όπως έχει αναδειχθεί ήδη από το πρώτο πανελλήνιο συνέδριο «Patients in Power» το 2012, γίνεται πλέον πραγματικότητα με την ίδρυση της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.

Πρόκειται για μία αρχική πρωτοβουλία 30 συλλόγων και ομοσπονδιών από διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες, η οποία αναπτύσσεται σε έξι πυλώνες:

1. Συνεργασία και συντονισμός των σωματείων για ζητήματα υγείας οριζόντιου

Ενδιαφέροντος.

2. Προάσπιση των δικαιωμάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας και ενίσχυση του

εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών απέναντι σε θεσμούς

3. Συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις πολιτικές

υγείας.

4. Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινωνίας.

5. Ενδυνάμωση των ασθενών και ανάπτυξη δεξιοτήτων των συλλόγων τους.

6. Προαγωγή και συμμετοχή στην επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση.

Με μεγάλη μας χαρά σας ανακοινώνουμε πως τόσο ως Σύλλογος Ασθενών, όσο και ως ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ρευματοπαθων «ΡΕΥΜΑΖΗΝ» αποτελούμε μέρος της πρωτοβουλίας αυτής για την επίτευξη των στόχων της οποίας ανυπομονούμε σύντομα κιόλας να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε ομαδικά !!