Χορηγοι

2019 :

ΑbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

2018 :

ΑbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Roche Hellas A.E.

2017 :

ΑbbVie Φαρμακευτική Α.Ε.

Pfizer Hellas A.E.